Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego

1,00 zł

inne


Wychowawca Janów Lubelski, placówce Janów Lubelski, opiekuńczo-wychowawczej Janów Lubelski, typu Janów Lubelski, interwencyjnego Janów Lubelski

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

to organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. W swojej pracy kierujemy się zasadami Polityki Ochrony Dziecka i naszym Kodeksem Etycznym. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem swoją misję w Polsce już od ponad 35 lat.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego

Jakie będą Twoje zadania?

- Bezpośrednia opieka nad podopiecznymi, odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych
- Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
- Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci
- Współpraca ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
- Wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, pranie, etc.)
- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i pracy placówki
- Realizowanie planu pomocy dziecku
- Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

Czego oczekujemy?

- Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji (pozostałe wymagania wynikające z art. 98 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
- Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
- Mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia w zakresie pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
- Wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane
przez nie problemy
- Gotowość wykonywania codziennych czynności domowych wspólnie z dziećmi
- Umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, sumienność
- Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
- Niekaralność

Co oferujemy w zamian?

- Umowę o pracę (pełny etat), praca w systemie zmianowym
- Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
- Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
- Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
- Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
- Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
- Dzień wolny z okazji urodzin

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do przesyłania CV do dnia 04.12.2022 poprzez formularz:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=79c3e0d88eaf43048c86a2ef3748529d


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 286

nr ogłoszenia: 22789